Doporučené skladování brusných nástrojů

Brusné nástroje by měly být skladovány v suchých, chráněných, dobře větraných prostorách se stabilní teplotou v rozsahu 15-20 stupňů. Kotouče s organického pojiva jsou citlivá na alkalické prostředí a změny teploty a proto by neměly být skladovány společně s chemickými látkami.Také by neměly být vystaveny jednostrannému tepelnému ohřevu například nesmějí být umístěny v blízkosti topných těles.  
Brusné kotouče jsou náchylné na otřesy a ohyb.Dále je nutné dbát,aby byly chráněny před vlhkem a mrazem.Aby byla zachována jejich spolehlivost a bezpečnost práce s nimi, vyžadují pečlivé zacházení a skladování za určitých podmínek. Na obrázku je jedna z možností pro správné umístění brusných nástrojů do regálu, v závislosti na velikosti kotouče.

  1-malé talířovité kotouče                                                         12-ocelová podložka

2-malé ploché kotouče                                                            13-dvě opěrné latě

3-šikmá police regálu                                                               14-okraj kotouče nesmí přesahovat

4-zakrytá zadní strana                                                              15-malé hrncové a miskovité kotouče

5-ploché kotouče                                                                   16-kotouče zvláštního tvarového profilu

6-malé válcovité kotouče                                                         17-rovné řezné kotouče

7-velké talířovité kotouče                                                         18-ocelová podložka

8-miskovité kotouče rozložené                                                  19-tvrdé kuželové nebo silné kotouče

dno ke dnu,hrana ke hraně                                                      20-ploché keramické kotouče střední vel.

9-plochá police pro řezné kotouče                                             21-velké kuželové kotouče

10-tenké nebo měkké kotuče

11-vlnitá lepenka

Hlavička